Suomen kieli kuuluu kaikille

Ylioppilaslehden mielenkiintoinen artikkeli valottaa sitä, kuinka yksikielisyyden normi on alkanut purkautua koulumaailmassa. Perinteiset käsitykset vain suomea puhuvasta suomalaisesta eivät enää usein vastaa todellisuutta.

Artikkeli ottaa myös kantaa tilanteisiin, joissa maahanmuuttajaoppilaita ohjataan opiskelemaan suomea toisena kielenä, vaikka se olisi heidän vahvin kielensä. Lienevätkö kielelliset ennakkoasenteet vaikuttaja tällaisten valintojen taustalla?

”Tulisi lähteä siitä tosiasiasta, että ihmiset saavat kotoaan erilaiset suomen kielen resurssit ja että kaikkien kotona ei ole luettu suomenkielisiä iltasatuja.”